Privacy Policy

U kunt op deze pagina onze algemene voorwaarden lezen.
Laatste revisie: 03-12-20

Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website, ons platform en onze diensten, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Wij zullen jouw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden, dan die behoren bij de aard van onze dienstverleningen, zonder dat wij daar specifieke toestemming van jou voor ontvangen hebben.

Ons privacy beleid maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden en zijn beide van toepassingen op alle services, en ondersteuning daarvan, die wij aanbieden.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom laten wij jou graag weten welke persoonlijke gegevens wij van jou bewaren, wat het doel ervan is en hoe lang wij deze persoonlijke gegevens bewaren. In onderstaand overzicht vind je dit duidelijk terug.

Doel

Om je de best mogelijke service te kunnen bieden en je optimaal van onze diensten gebruik te kunnen laten maken, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van je nodig.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die rechtstreeks (mondeling, schriftelijk en digitaal) aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.

We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt en voor marketing- of servicedoeleinden die betrekking hebben op onze dienstverleningen of voor zover daar toestemming voor is verleend.

Wij zijn continu bezig met het optimaliseren van onze services, en de ondersteuning daarvan, en zullen de huidige dienstverleningen in de toekomst verder ontwikkelen en/of nieuwe services aanbieden. Deze ontwikkelingen maken wij duidelijk kenbaar op onze website. Indien nodig zal ons privacy beleid hier in de toekomst op aangepast worden. Wij adviseren je dan ook om met enige regelmaat ons privacy beleid te lezen.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij en met welk doel?

Wij bewaren de volgende persoonlijke gegevens, met bijbehorend doel:

Persoonlijke gegevens

Doel(en)

Voorletter(s) en Achternaam

HOA en gepersonaliseerde communicatie.

Adres

HOA en facturatie

telefoonnummer(s)

HOA en gepersonaliseerde communicatie.

E-mailadres

Bevestigings-, service-, marketing e-mails en overige gepersonaliseerde communicatie.

Geboortedatum (niet verplicht)

Gepersonaliseerde communicatie en marketing- en servicedoeleinden.

IBAN gegevens

Incassering servicevergoedingen.

IP-adressen

Gepersonaliseerde communicatie en marketing- en servicedoeleinden.

HOA: Hulp op Afstand.

 

Van alle bezoekers van onze website houden we bij:

  • Browserinformatie (bijv. of u Chrome of Firefox gebruikt);
  • Klik- en surfgedrag op onze website (we houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers een aanvraag hebben geplaatst);
  • De bron van uw bezoek (bijvoorbeeld of u ons vond via Google of via een andere website).

We verwijzen u naar bovenstaande lijst met verwerkingen, waarin we ook aangeven welke gegevens we verzamelen.

Termijn

Alle persoonlijke gegevens worden tot drie jaar na beëindiging van de klantrelatie bewaard. Dit met als doel een eventuele terugkeer tot een klantrelatie te vereenvoudigen. Uitgezonderd hierop zijn persoonlijke gegevens die door wet- en regelgeving een ander bewaartermijn geschieden.

Inzage en correctie

Wij kunnen je uiteraard inzicht geven in de persoonlijke gegevens die wij van jou bewaren en deze kun je ook te allen tijde, binnen onze Algemene Voorwaarden, laten corrigeren. Uiteraard verwijderen wij jouw persoonlijke gegevens, zoals gesteld binnen de AVG, als je ons daar specifiek om vraagt.

Je hebt dus het recht om ons te vragen inzage te geven in jouw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek kun je indienen door een email te sturen naar helpdesk@safecomputerhulp.nl. Binnen de wet- en regelgeving van de AVG honoreren wij dit verzoek te allen tijde.

Cookies

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, mobiele telefoon of ander digitaal apparaat worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op onze website onder andere om de werking van onze website en daarmee jouw bezoekervaring te verbeteren, onze website te testen en te verbeteren en door het monitoren van websitebezoek de effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten. U kunt deze cookies afwijzen tijdens het pop-up venster wanneer u de website bezoekt.

Links

Op onze website kunnen hyperlinks en/of verwijzingen naar websites van andere organisaties staan. (zoals ons boekingssysteem). Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Wij raden aan de privacyregels van de betreffende website goed te lezen.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan:

helpdesk@safecomputerhulp.nl

Opgesteld te Heemskerk,

03 December 2020.